Användarvillkor för körkort.ru - Viktiga punkter

Du kan göra om frågorna du köper hur många gånger du vill. Du har alltid obegränsat antal inloggningar, rättningar och prov. Det enda som begränsar dig är giltighetstiden. Alla kontons giltighetstid kan förlängas.

Förutom e-postadress sparas följande uppgifter: När ditt konto skapades, när ditt konto går ut, dina inloggningar (IP-adress och tid), hur du har betalat samt dina testresultat. Syftet med lagringen är att du ska kunna använda tjänsten. Du ska till exempel kunna gå tillbaka och se dina genomförda prov och kundtjänst ska kunna hjälpa dig om du till exempel glömmer ditt lösenord.

Av säkerhetsskäl görs ditt lösenord vid registreringen oläsbart med hjälp av en kryptografisk hashfunktion. Inte ens en serveradministratör med full behörighet kan se vad du har för lösenord.

Kontakta kundtjänst (https://korkort.ru/support/) om du vill veta vilka uppgifter vi har sparade om dig eller om du vill få dina uppgifter raderade innan den automatiska raderingen.

Betalningen sker via PayPal.

Omedelbart efter din betalning ska du kunna logga in på körkort.ru och börja använda tjänsten. Kontakta kundtjänst (https://korkort.ru/support/) om du inte kan logga in direkt efter betalningen.

När kontots giltighetstid har gått ut kan du inte längre göra några prov eller komma åt andra funktioner som till exempel statistiken och förklaringarna. Du kan förlänga kontots giltighetstid genom att göra en ny inbetalning efter att du har loggat in på ditt konto. Automatisk förlängning sker inte under några omständigheter.

Eftersom tjänsten består av digitalt innehåll och automatiskt påbörjas omedelbart efter betalningen, har du enligt lag ingen ångerrätt. Testa gärna våra demofrågor innan köp.

Vid oklarheter eller meningsskiljaktigheter kring tjänsten, vänd dig i första hand till körkort.ru:s kundtjänst (https://korkort.ru/support/). Allmänna reklamationsnämnden och EU (https://ec.europa.eu/odr/) erbjuder alternativ tvistlösning för ärenden som inte kan lösas via körkort.ru:s kundtjänst.

Tillgängligheten för körkort.ru kan inte alltid garanteras. Serverunderhåll och oförutsedda händelser kan innebära att det inte alltid går att använda tjänsten. Vanligtvis var webbplatsen tillgänglig 99,99 % av tiden.

Allt material på körkort.ru är upphovsrättsskyddat och all kopiering eller annan spridning av materialet är förbjudet utan skriftligt godkännande.

 

 

Учебник ПДД | Содержание

 

© 2023 условия использования privacy policy